Tag: nhẫn bạc cặp

Trong suốt những năm qua đặc biệt là năm 2015 này chúng ta đã thấy được vòng tay bạc có rất nhiều bước cải tiến rõ rệt và cho thấy khởi đầu năm nay của vòng tay là một điểm lành 

đánh Mỹ, không vướng hòn vong tay bac đạn, mũi tên. Còn lũ người buôn gian, bán lận, phe phẩy lại cầu nguyện “miếu bà, miếu cô” phù hộ cho buôn may, bán vong tay bac đắt, một vốn bốn lời. Lại còn một số ít người phe phẩy kiếm được bọc nhỏ bọc tố, một tháng đôi lần “xuất ngoại” cho nó thảnh thơi, để tiêu hao cái “lườn mỡ” đi, không sẽ béo ụ, béo ị, thành giống lợn mất. Lại có cả những cặp nam nữ yêu nhau kéo đến “miếu bà” thề thốt sống trọn đừi, mãn kiếp. Có cả một sô người vui chân, vui mắt, đảo đến chen lấn và nhanh tay móc túi khách.

Vong tay bac

Nhà chị Phơ dạo này lại được họ Trần “tín nhiệm” giao khuyen tai cho nhiệm vụ quét dọn miếu, qua lại bên bà đồng Thìn và cụ thống Chính để nhận sự chỉ bảo sắp đặt ngôi miếu khuyen tai cho được trang nghiêm, vui lòng khách. Sô” “lộc bà, lộc cô”ngoài miếu, chị Phơ thu đượ

Vong tay bac

 

hay là có ý để lại cho người trông nom miếu có đồng nhẫn bạc cặp đèn nhang, thì chị chẳng dại gì bỏ ra. Bây giờ ngồi ở đâu chị ta cũng luôn miệng “miếu bà” họ Trần nhà tôi rất nhẫn bạc cặp linh thiêng, cầu được, ước thấy. Không ngày nào là ngày mà chị không lỉnh ra miếu để quét dọn, thu nhặt cái khoản “lộc bà, lộc cô” (chị phải lỉnh vì sự cán bộ xã biết, chức trưởng bếp xã của chị sẽ bị phăng teo). Chị đặt cái quán ngay cạnh ngôi miếu là để quay vòng món lợi này. Có người chú ý quan sát thấy những thẻ hương, khách mua ỏ quán chị đem ra miếu lễ, hôm sau lại thây bày trong quán chị (họ đánh dấu thẻ hương trong miếu rồi theo dõi ở quán chị ta). Đứa con gái chị mưòi hai tuổi cứ lỉnh ra miếu nhặt những bông hoa

Read Full Article