Mexico: Cảnh sát bắt giữ giám đốc tài chính của cartel Sinaloa tai ionline

tai ionline Cảnh sát tai ionline Mexico đã bắt được ông chủ bị cáo buộc của cartel Sinaloa tài chính mạnh mẽ ở phía nam. Juan Manuel Álvarez Inzunza đã bị bắt tại thành phố Oaxaca, cho biết cảnh sát liên bang.

tai ionline
Quadratín / HandoutMexico: cảnh sát bắt giữ giám đốc tài chính của cartel Sinaloa

34 tuổi cũng được gọi là “vua Midas” và được cho là đã tổ chức tiền tệ quốc tế rửa cho các cartel ma túy. Theo báo cáo phương tiện truyền thông, ông đã rửa hàng năm 300-400,000,000 USD.

34 tuổi cũng được gọi là “vua Midas” và được cho là đã tổ chức tiền tệ quốc tế rửa cho các cartel ma túy. Theo báo cáo phương tiện truyền thông, ông đã rửa hàng năm 300-400,000,000 USD.

Vào tháng Giêng, người đứng đầu của các cartel Sinaloa, Joaquin “El Chapo” Guzman, bị bắt. Các ông chủ cartel thứ hai Ismael Zambada García vẫn còn tại đào. Các tổ chức tội phạm được coi là một trong những mạnh nhất ở Mỹ Latinh. Ngoài buôn lậu ma túy cartel cũng tham gia vào vi phạm bản quyền, buôn bán người và tống tiền.

34 tuổi cũng được gọi là “vua Midas” và được cho là đã tổ chức tiền tệ quốc tế rửa cho các cartel ma túy. Theo tai ionline báo cáoTải ionline 2016 phương tiện truyền thông, ông đã rửa hàng năm 300-400,000,000 USD.

Vào tháng Giêng, người đứng đầu của các cartel Sinaloa, Joaquin “El Chapo” Guzman, bị bắt. Các ông chủ cartel thứ hai Ismael Zambada García vẫn còn tại đào. Các tổ chức tội phạm được coi là một trong những mạnh nhất ở Mỹ Latinh. Ngoài buôn lậu ma túy cartel cũng tham gia vào vi phạm bản quyền, buôn bán người và tống tiền.

34 tuổi cũng được gọi là “vua Midas” và được cho là đã tổ chức tiền tệ quốc tế rửa cho các cartel ma túy. Theo báo cáo phương tiện truyền thông, ông đã rửa hàng năm 300-400,000,000 USD.

Vào tháng Giêng, người đứng đầu của các cartel Sinaloa, Joaquin “El Chapo” Guzman, bị bắt. Các ông chủ cartel thứ hai Ismael Zambada García vẫn còn tại đào. Các tổ chức tội phạm được coi là một trong những mạnh nhất ở Mỹ Latinh. Ngoài buôn lậu ma túy cartel cũng tham gia vào vi phạm bản quyền, buôn bán người và tống tiền.

34 tuổi cũng được gọi là “vua Midas” và được cho là đã tổ chức tiền tệ quốc tế rửa cho các cartel ma túy. Theo báo cáo phương tiện truyền thông, ông đã rửa hàng năm 300-400,000,000 USD.tai ionline

Vào tháng Giêng, người đứng đầu của các cartel Sinaloa, Joaquin “El Chapo” Guzman, bị bắt. Các ông chủ cartel thứ hai Ismael Zambada García vẫn còn tại đào. Các tổ chức tội phạm được coi là một trong những mạnh nhất ở Mỹ Latinh. Ngoài buôn lậu ma túy cartel cũng tham gia vào vi phạm bản quyền, buôn bán người và tống tiền.

Vào tháng Giêng, người đứng đầu của các cartel Sinaloa, Joaquin “El Chapo” Guzman, bị bắt. Các ông chủ cartel thứ hai Ismael Zambada García vẫn còn tại đào. Các tổ chức tội phạm được coi là một trong những mạnh nhất ở Mỹ Latinh. Ngoài buôn tai ionline lậu ma Tải ionline cho nokia túy cartel cũng tham gia vào vi phạm bản quyền, buôn bán người và tống tiền.

You might also like

Leave a Reply